Dobre i nasze
Najlepsza jakość z naszych pól
AGRO
Menu

Projekty Unijne


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Poddziałanie 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

 

Cel operacji

 

Rozwój firmy Agro-Kocięba Bogdan Kocięba poprzez modernizację wytwórni pasz osięgniętą dzięki wdrożeniu innowacji i rozwiązań przeciwdziałającym zmianom klimatuPlanowane przewidywane wyniki operacji/efekty operacji

Wykonanie zakresu rzeczowo-finansowego operacji pozwoli na zwiększenie wartości dodanej przedsiębiorstwa, rozwój i  wzmocnienie pozycji firmy  na regionalnym rynku producentów pasz dla zwierząt gospodarskich,  wprowadzenie automatyzacji nowych procesów oraz  zaspokojenie potrzeb, oczekiwań  i wymagań klientów dzięki poprawie jakości oferowanej paszy dla zwierząt gospodarskich. Możliwe stanie się również lepsze dopracowanie składu paszy (zgodnie z najnowszymi światowymi badaniami, trendami, ale również doświadczeniami konkretnych klientów).

 


W ramach realizowanej operacji założono osiągnięcie dwóch celów przekrojowych:


1. Wprowadzenie innowacyjności w zakładzie wnioskodawcy.
Związana ona będzie z planowanymi do wprowadzenia usprawnieniami procesu technologicznego (w aspekcie organizacyjnym, związanymi z nowymi urządzeniami, zastosowaniem doświadczeń wnioskodawcy), wprowadzeniem nowych produktów do oferty wnioskodawcy oraz innowacyjnością technologiczną dotyczącą niektórych planowanych do nabycia maszyn i urządzeń.


2. Przeciwdziałanie zmianom klimatu.
W ramach operacji planowana jest termomodernizacja hali produkcyjnej. Termomodernizacja hali produkcyjnej pozwoli na osiągnięcie oszczędności związanych z koniecznym ogrzewaniem obiektu, przyczyni się znacznie do ograniczenia strat ciepła (poprawi efektywność wykorzystania energii).


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja mająca na celu

 

Rozwój firmy Agro-Kocięba Bogdan Kocięba poprzez modernizację wytwórni pasz i koncentratów


Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 


 

 

 

2019.03.15 Ogłoszenie o przetargu na System dezynfekcji paszowozów

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: System dezynfekcji paszowozów

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Formularz ofertowy: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 3 - Oświadczenie: POBIERZ

2019.03.26 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ 

2019.02.12 Ogłoszenie o przetargu na Modernizację sprężarkowni

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Modernizację sprężarkowni

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

2019.02.25 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ 

2019.02.27 Ogłoszenie o przetargu na Modernizację sprężarkowni

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Modernizację sprężarkowni

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Formularz ofertowy: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 3 - Oświadczenie: POBIERZ

2019.03.11 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ 

2019.03.12 Sprostowanie informacji o wyniku postępowania POBIERZ

2019.01.18 Ogłoszenie o przetargu na Dostawę i uruchomienie programu integrującego system produkcji z zarządzaniem

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Dostawę i uruchomienie programu integrującego system produkcji z zarządzaniem

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

2019.02.01 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ 

2018.10.16 Ogłoszenie o przetargu na Izolację akustyczną urządzeń transportu technologicznego.

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Izolację akustyczną urządzeń transportu technologicznego.

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

2018.10.26 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ 

2018.10.16 Ogłoszenie o przetargu na Linię dozowania ziarna do granulatu

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Linię dozowania ziarna do granulatu.

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

2018.10.26 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ 

2018.10.08 Ogłoszenie o przetargu na Linię dozowania ziarna do granulatu

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Linię dozowania ziarna do granulatu.

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

2018.10.16 Informacja o anulowaniu ogłoszenia: POBIERZ

2018.08.14 Ogłoszenie o przetargu na Montaż urządzeń linii granulacji

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Montaż urządzeń linii granulacji.

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 3 - Dane urządzeń POBIERZ 

2018.08.23 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ 

2018.08.13 Ogłoszenie o przetargu na System odzysku ciepła z technologii granulacji

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: System odzysku ciepła z technologii granulacji.

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 3 - Przedmiar POBIERZ 

2018.08.31 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ 

2018.07.23 Ogłoszenie o przetargu na Certyfikację systemu ISO 22000

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Certyfikację systemu ISO 22000

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

2018.08.01 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ 

2018.08.02 Aktualizacja informacji o wyniku postępowania POBIERZ

2018.07.23 Ogłoszenie o przetargu na Linię dozowania płynów na zimną granulę

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Linię dozowania płynów na zimną granulę.

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

2018.08.01 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ

2018.07.05 Ogłoszenie o przetargu na Instalację elektryczną i automatykę linii granulacji pasz

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Instalację elektryczną i automatykę linii granulacji pasz.

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

2018.07.16 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ

2018.05.30 Ogłoszenie o przetargu na Automatyczną linię ważąco - pakującą z systemem paletyzacji i owijania

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Dostawę, montaż i uruchomienie automatycznej linii ważąco - pakującej z systemem paletyzacji i owijania.

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Formularz ofertowy: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 3 - Oświadczenie: POBIERZ

2018.06.12 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ

2018.05.21 Ogłoszenie o przetargu na Dostawę urzadzeń linii granulacji

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Dostawę urządzeń linii granulacji.

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Formularz ofertowy: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 3 - Oświadczenie: POBIERZ

2018.05.30 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ

2018.04.23 Ogłoszenie o przetargu na Dostawę i montaż pompy ciepła

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Dostawę i montaż pompy ciepła.

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Przedmiar robót: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 3 - Oświadczenie: POBIERZ

2018.05.11 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ

2018.02.19 Ogłoszenie o przetargu na Wdrożenie systemu ISO 22000

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Wdrożenie systemu ISO 22000.

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał.1 - Oświadczenie: POBIERZ

2018.02.28 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ

2018.02.13 Ogłoszenie o przetargu na Wdrożenie i certyfikację systemu ISO 22000

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Wdrożenie i certyfikację systemu ISO 22000.

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Anulowanie ogłoszenia: POBIERZ

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja mająca na celu

 

Rozwój firmy Agro-Kocięba Bogdan Kocięba poprzez modernizację wytwórni pasz i koncentratów


Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 


 

 

 

2019.03.15 Ogłoszenie o przetargu na System dezynfekcji paszowozów

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: System dezynfekcji paszowozów

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Formularz ofertowy: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 3 - Oświadczenie: POBIERZ

2019.03.26 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ 

2019.02.27 Ogłoszenie o przetargu na Modernizację sprężarkowni

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Modernizację sprężarkowni

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Formularz ofertowy: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 3 - Oświadczenie: POBIERZ

2019.03.11 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ 

2019.03.12 Sprostowanie informacji o wyniku postępowania POBIERZ

2019.02.12 Ogłoszenie o przetargu na Modernizację sprężarkowni

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Modernizację sprężarkowni

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

2019.02.25 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ 

2019.01.18 Ogłoszenie o przetargu na Dostawę i uruchomienie programu integrującego system produkcji z zarządzaniem

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Dostawę i uruchomienie programu integrującego system produkcji z zarządzaniem

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

2019.02.01 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ 

2018.10.16 Ogłoszenie o przetargu na Izolację akustyczną urządzeń transportu technologicznego.

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Izolację akustyczną urządzeń transportu technologicznego.

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

2018.10.26 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ 

2018.10.16 Ogłoszenie o przetargu na Linię dozowania ziarna do granulatu

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Linię dozowania ziarna do granulatu.

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

2018.10.26 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ 

2018.10.08 Ogłoszenie o przetargu na Linię dozowania ziarna do granulatu

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Linię dozowania ziarna do granulatu.

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

2018.10.16 Informacja o anulowaniu ogłoszenia: POBIERZ

2018.08.14 Ogłoszenie o przetargu na Montaż urządzeń linii granulacji

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Montaż urządzeń linii granulacji.

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 3 - Dane urządzeń POBIERZ 

2018.08.23 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ 

2018.08.13 Ogłoszenie o przetargu na System odzysku ciepła z technologii granulacji

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: System odzysku ciepła z technologii granulacji.

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 3 - Przedmiar POBIERZ 

2018.08.31 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ 

2018.07.23 Ogłoszenie o przetargu na Certyfikację systemu ISO 22000

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Certyfikację systemu ISO 22000

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

2018.08.01 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ 

2018.08.02 Aktualizacja informacji o wyniku postępowania POBIERZ

2018.07.23 Ogłoszenie o przetargu na Linię dozowania płynów na zimną granulę

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Linię dozowania płynów na zimną granulę.

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

2018.08.01 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ

2018.07.05 Ogłoszenie o przetargu na Instalację elektryczną i automatykę linii granulacji pasz

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Instalację elektryczną i automatykę linii granulacji pasz.

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

2018.07.16 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ

2018.05.30 Ogłoszenie o przetargu na Automatyczną linię ważąco - pakującą z systemem paletyzacji i owijania

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Dostawę, montaż i uruchomienie automatycznej linii ważąco - pakującej z systemem paletyzacji i owijania.

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Formularz ofertowy: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 3 - Oświadczenie: POBIERZ

2018.06.12 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ

2018.05.21 Ogłoszenie o przetargu na Dostawę urzadzeń linii granulacji

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Dostawę urządzeń linii granulacji.

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Formularz ofertowy: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 3 - Oświadczenie: POBIERZ

2018.05.30 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ

2018.04.23 Ogłoszenie o przetargu na Dostawę i montaż pompy ciepła

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Dostawę i montaż pompy ciepła.

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał. 1 - Przedmiar robót: POBIERZ

Zał. 2 - Oświadczenie: POBIERZ

Zał. 3 - Oświadczenie: POBIERZ

2018.05.11 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ

2018.02.19 Ogłoszenie o przetargu na Wdrożenie systemu ISO 22000

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Wdrożenie systemu ISO 22000.

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Zał.1 - Oświadczenie: POBIERZ

2018.02.28 Informacja o wyniku postępowania POBIERZ

2018.02.13 Ogłoszenie o przetargu na Wdrożenie i certyfikację systemu ISO 22000

W ramach realizowanego Projektu i ubieganiem się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, firma Agro-Kocięba Bogdan Kocięba  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  techniczno-cenowej  na: Wdrożenie i certyfikację systemu ISO 22000.

Treść ogłoszenia przetargowego: POBIERZ

Anulowanie ogłoszenia: POBIERZ