Dobre i nasze
Najlepsza jakość z naszych pól
AGRO
Menu

Polityka jakości


Nadrzędnym celem Firmy AGRO-Kocięba jest dążenie do zaspokojenia wszelkich potrzeb klientów poprzez zapewnienie stałej, wysokiej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanych wyrobów.

 

Nasze cele realizujemy między innymi poprzez:

  • staranny i rzetelny wybór bezpiecznych surowców o najwyższej jakości
  • stosowanie sprawdzonych, o najwyższej jakości dostępnych dodatków paszowych
  • stały monitoring jakości surowców produkcyjnych
  • stały monitoring jakości produktów gotowych
  • wprowadzenia udoskonaleń w sterowaniu procesem produkcyjnym

 

Przyjęcie surowca- to jeden z pierwszych kroków budujących jakość naszych produktów.

Na tym etapie następuje weryfikacja surowców zgodnie z przyjętymi normami wewnątrz zakładowymi, wypracowanymi przez lata działania Firmy. Na tym etapie następuje ocena jakości potencjalnego surowca. Jest to bardzo ważny etap wpływający na jakość wyrobów.

 

Przechowywanie- gospodarka magazynowana jest utrzymywana zgodnie z procedurami, zapewniającymi odpowiednie warunki przechowywania, które wyeliminują negatywny wpływ na jakość surowców.

 

Produkcja- wdrożenie i utrzymanie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcyjnym oraz  zarządzanie procesem produkcyjnym  zgodnie z wdrożonym i utrzymywanym systemem HACCP, GMP oraz GHP zapewnia utrzymanie finalnego produktu gotowego o jak najwyższej jakości.

 

Kontrola jakości wyrobów gotowych- wszystkie wyroby gotowe zanim trafią do klienta podlegają szczegółowej kontroli pod względem zgodności z założeniami. W procesie tym wykorzystujemy wysokiej jakości sprzęt pomiarowy (NIR) renomowanej firmy FOSS, umożliwiający szybką i dokładną analizę.

Ponadto dysponujemy aparaturą do chemicznej analizy podstawowych składników pokarmowych. Kładąc nacisk na jakość i bezpieczeństwo żywieniowe naszych wyrobów wykonujemy we własnym zakresie analizę na zawartość mykotoksyn, które stanowią znaczące zagrożenie w żywieniu zwierząt.

W trosce o jak najlepsze wykorzystanie składników paszy przykładamy dużą wagę do odpowiedniej struktury paszy i jakości granulatu poprzez ich stałą kontrolę.

Kompleksowa kontrola jakości naszych produktów opiera się o analizy wykonywane w laboratorium zakładowym oraz w specjalistycznych laboratoriach zewnętrznych.


Dystrybucja - dystrybucja naszych produktów odbywa się w specjalnych wozach paszowych oraz samochodach ciężarowych wyposażonych w windę. Dostarczanie naszych produktów do klientów obywa się szybko i sprawnie.

 

Nasz zakład posiada zezwolenie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi na wytwarzanie i obrót paszami leczniczymi. Jest to równoznaczne ze spełnianiem wysokich wymagań technicznych dotyczących produkcji, jak i wymagań związanych z wewnętrzną kontrolą jakości.

 

Już od 25 lat zaufanie naszych Klientów jest dla nas priorytetem, to wspólnie z Państwem wytwarzamy efektywne koncepcje żywieniowe i tworzymy nową jakość polskiej paszy.