Dobre i nasze
Najlepsza jakość z naszych pól
AGRO
Menu

ZMIANA PRZEPISÓW USTAWY O FUNDUSZACH PROMOCJI PRODUKTÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH


« Przejdź do listy aktualności

Informujemy, że nastąpiła zmiana przepisów ustawy o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1318). 

Od 1 sierpnia 2019 r. kupujący pszenicę, kukurydzę, jęczmień, żyto, owies, pozostałe zboża do przetworzenia, jest zobowiązany do pobrania od sprzedającego wpłaty na Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.
Wysokość wpłaty wynosi 0,1 % wartości netto dostawy.
 

Od 1 sierpnia 2019 r. kupujący rzepak do przetworzenia jest zobowiązany do pobrania od sprzedającego wpłaty na Fundusz Promocji Roślin Oleistych. 
Wysokość wpłaty wynosi 0,2 % wartości netto dostawy.
 

W związku z powyższym należności za dostawy wymienionych towarów dokonane od 01 sierpnia 2019 r. zostaną pomniejszone o wpłaty na wskazane fundusze promocji produktów rolno - spożywczych zgodnie z przepisami zmienionej ustawy o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych. 

Podstawa prawna: USTAWA O ZMIANIE USTAWY O FUNDUSZACH PROMOCJI PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1318)